Het relatieverdiepingspakket – onderwerpen

Hieronder geven wij op hoofdlijnen een inkijkje in de onderwerpen die tijdens de sessies aan bod komen. We werken met een gezamenlijke intake voor het traject. Voor deze eerste sessie hebben we een ritueel ontwikkeld, waarbij jullie een intentie zetten. In het traject werken we zowel met zijn vieren als 1-op-1.

Omgaan met de weerstand en het accepteren van de nieuwe realiteit

We luisteren naar jullie verhaal, geven praktische handvatten en doen oefeningen om elkaars verhaal beter te begrijpen. Samen met jullie verkennen we wat nodig is om de nieuwe realiteit écht te accepteren. Welke verlangens, weerstand en angsten komen bij elk van jullie naar boven? Vaak zijn deze ook lijfelijk voelbaar. Hoe ga je om met deze voelbare spanning en welke behoeften liggen daaronder? We bieden jullie een veilige ruimte waarin jullie individueel en als stel de ruimte krijgen om naar jullie ervaringen en gevoelens te luisteren en hierop te reflecteren in een open en eerlijke dialoog met elkaar. Dit thema zal gedurende het hele traject aandacht vragen en krijgen.

Ontdekken van jullie relatiedynamiek

In elke relatie komen patronen voor die langzamerhand dé manier worden om met elkaar om te gaan. Dat geeft houvast en herkenbaarheid. Tegelijkertijd zetten biseksuele gevoelens de relatie vaak onder druk. Dan worden deze patronen opnieuw uitgetest. We gaan uitzoeken en ontdekken welke patronen er zijn ontstaan in jullie relatie tot nu toe en welke patronen door de biseksualiteit aan de oppervlakte komen. We doen met jullie een opstelling om de relatiedynamiek in beeld te brengen en af te pellen. Samen ontdekken we handvatten om lastige patronen te doorbreken.

Het creëren van een veilig veld

Vanuit ervaring weten we dat het heel erg belangrijk is om een veilige bedding te creëren met elkaar. Wanneer voelen jullie je beiden veilig, gehoord en gezien? En, wat betekent dit concreet op het gebied van onderlinge afspraken en de communicatie hierover. Wat accepteer je wel en wat niet? Door hier eerlijk, open en trouw aan jezelf te zijn, is de basis gelegd voor een ontspannen samenzijn richting de toekomst, in alle pieken en dalen die er ook zullen zijn.

Op zoek naar een nieuwe invulling van jullie relatie

Beide partners hebben vaak een heel goed beeld van wat ze vooral niet willen. Dat is al een goede start. Zicht op wat er wel mogelijk is en welke alternatieven er zijn om biseksualiteit een plek te geven, is een belangrijke eerste stap naar een nieuwe invulling van de relatie. Het is belangrijk om te onderzoeken waar beide partners zich wel in kunnen vinden. Om uit te zoeken wat wel en niet werkt, kunnen jullie met elkaar afspreken om gedurende een bepaalde periode een experiment te doen.
Wij nemen we jullie mee in hoe je dit met elkaar in gang kunt zetten en hoe je hierover met elkaar communiceert. Ook om gemaakte afspraken bij te stellen als verlangens en grenzen toch anders uitpakken dan vooraf gedacht.

Meenemen van eventuele kinderen en de nabije omgeving

Regelmatig krijgen we de vraag “Wat vertellen we de kinderen? En hoe nemen we onze nabije omgeving hierin mee? Of doen we dat juist niet?” We verkennen gezamenlijk de voor- en nadelen van het betrekken van de kinderen, zodat je beiden kunt voelen en ervaren wat in jullie situatie past. Dat helpt bij het bewust maken van de keuze open te zijn of het besluit dit toch niet te doen. Dit doen we ook voor belangrijke personen in jullie nabije omgeving.

Meer over het relatieverdiepingspakket: